Obwieszczenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 31/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Pozezdrze

Obwieszczenie nr 30/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN na działkach oznaczonych nr ewid. 33, 34/5 w obrębie Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 29/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 13 sierpnia 2018 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 128, 189/11, 396/1, 421 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 27/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 13 sierpnia 2018 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie nr 26/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ewidencyjnym 20/27, 20/42 w obrębie Stręgielek, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 25/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15kV i nN 0,4 kV, słupa energetycznego sN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działce o nr ewidencyjnym 20/5, 85/1, 217/4 w obrębie Stręgielek, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 24/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa linii kablowej nN na działkach oznaczonych nr ewid. 421, 128, 396/1, 189/11 w obrębie Pozezdrze, gm. Pozezdrze