Obwieszczenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 20 stycznia 2016 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo- pomiarowym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 33, obręb Kol. Pozezdrze, gm. Pozezdrze oraz na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi...