Obwieszczenia (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 37/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej sN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabla sterowniczego, kontenerowego złącza kablowego sN 15kV na działce o nr ewid. 219/7 w obrębie Pieczarki oraz na działce o nr ewid. 140/1, 140/3, 151/15, 153/4, 215/1, 215/2,...

Obwieszczenie nr 36/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 11 września 2020 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ew. 64, 65/13, 66/3, 67, 70, 76 w obrębie Pieczarki, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 35/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 11 września 2020 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ew. 151/13, 151/21, 151/23, 151/24, 153/21, 153/30, 153/31 w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 34/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 11 września 2020 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 30/25, 30/27 w obrębie Kolonia Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 33/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 25 sierpnia 2020 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej sN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabla sterowniczego, kontenerowego złącza kablowego sN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej sN/nN, linii kablowej nN 0,4kV na działce o nr ew....

Obwieszczenie nr 32/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 25 sierpnia 2020 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej sN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabla sterowniczego, kontenerowego złącza kablowego sN 15kV na działce o nr ew. 219/7 w obrębie Pieczarki oraz na działce o nr ew. 140/1, 140/3, 151/15,...

Obwieszczenie nr 31/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 25 sierpnia 2020 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej sN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabla sterowniczego, kontenerowego złącza kablowego sN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej sN/nN, linii kablowej nN 0,4kV na działce o nr ewid....

Obwieszczenie nr 30/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 19 sierpnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci nN w miejscowości Pieczarki do zasilania istniejących i przyszłych odbiorców na działkach o nr ewid. 64, 65/13, 66/3, 67, 70, 76, obręb Pieczarki, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 29/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 19 sierpnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci nN w miejscowości Harsz do zasilania istniejących i przyszłych odbiorców na działkach o nr ewid. 151/13, 151/21, 151/23, 151/24, 153/21, 153/30, 153/31, obręb Harsz, gmina...

Obwieszczenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Obwieszczenie nr 28/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 14 sierpnia 2020 roku. o terminie polowania zbiorowego na kaczki w WKŁ " Żbik" w dniu 15 sierpnia 2020 roku.