Obwieszczenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 17 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 14 października o terminie polowań zbiorowych w Wojskowym Kole Łowieckim "Żbik" w Węgorzewie w sezonie 2019/2020

Obwieszczenie Nr 16 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 16 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 14 października o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Mazury" w Węgorzewie w październiku 2019 r.

Obwieszczenie Nr 15 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 14 października 2019 r.

Obwieszczenie Nr 15 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 14 października 2019 r. o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Ryś" 2019/2020

Obwieszczenie nr 14/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 40 mm wraz z przyłączem gazowym PE 25 mm na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 394/1, 2/2, 393/7, 11/17, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 13/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w miejscowości Pozezdrze na działce oznaczonej nr ewid. 421, obręb Pozezdrze, gm. Pozezdrze.

Obwieszczenie nr 12/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie Nr 11 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 11 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 9 września 2019 r. o terminie polowań zbiorowych w Wojskowym Kole Łowieckim nr 129 Sokół w Giżycku

Obwieszczenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

OBWIESZCZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 6 sierpnia 2019 r. o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim " Mazury" w sierpniu 2019 roku.

Obwieszczenie SKO

zawiadamiające o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 13 sierpnia 2018 r. odmawiającej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich - kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 774,4DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Pieczarki, gm. Pozezdrze...