Obwieszczenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 38/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 25 września 2018 r

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN, budowa stacji transformatorowej SN/nn, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowa załącz kablowopomiarowych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi...

Obwieszczenie nr 35/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 11 września 2018 r.

o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w poszczególnych kołach łowieckich

Obwieszczenie nr 34/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 11 września 2018 r

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 33, 34/5 w obrębie Kolonia Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 33/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 128, 189/11, 396/1, 421 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 32/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 10 września 2018 r.

o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej