Obwieszczenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 4/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 24 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów publicznych „GĘBAŁKA” położonych w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla

Obwieszczenie nr 3/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 lutego 2017 r.

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze słupami elektroenergetycznymi na działce o nr ewidencyjnym 92, 93/3, 96, 98/6, 201, 202, 203 w obrębie Pieczarki, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 2/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 stycznia 2017 r.

W sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2021”

Obwieszczenie nr 1/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 16 stycznia 2017 r.

O przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze słupami elektroenergetycznymi na działkach o nr ewidencyjnych 92, 93/3, 96, 98/6, 201, 202, 203 w obrębie Pieczarki, gm. Pozezdrze