Obwieszczenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 11/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 maja 2016 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15 kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 134,...

Obwieszczenie nr 10/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 4 maja 2016 r.

Obwieszczenie nr 10/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 4 maja 2016 r. o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie budynku głównego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego "OMEGA" wraz z budową budynku gospodarczego...

Obwieszczenie nr 9/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie nr 9/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 26 kwietnia 2016 r. o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej oraz rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr...

Obwieszczenie nr 8/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie nr 8/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, na działce o nr ew. 382/12, obręb Pozezdrze, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 6/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy i przebudowy budynku głównego wraz z budową budynku gospodarczego i wyburzeniem istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego "OMEGA" na działce o nr ew. 1, obręb Stręgielek, gm. Pozezdrze...

Obwieszczenie nr 7/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV, budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV, budowy słupowej stacji transformatorowej, na działkach o nr ew. 134, 136/2, 136/4, 136/5, 2267, 263/1, 264/3, 265, 266, obręb Przerwanki, gm. Pozezdrze...

Obwieszczenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 63, obręb Wyłudy, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 12 lutego 2016 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo- pomiarowym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 63, obręb Wyłudy, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 33, obręb Kol. Pozezdrze, gm. Pozezdrze oraz na działkach o nr ewidencyjnych 340, 341/2, 341/5, 342 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi w działce o nr ewid. 63, obręb Wyłudy, gm. Pozezdrze