Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 18/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN 15kV typ 3xXRUHAKXS 1x70 mm2 zasilającej projektowaną stację transformatorową STNK oraz budowy przyłącza kablowego nN 0,4/0, 23kV YAKXS 4x120 mm2 ze złączem kablowym ZK, na działkach o nr ew. 345/34, 345/224, obręb Harsz, gm....

Obwieszczenie nr 17/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 paździenika 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016-2020” Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostę

Obwieszczenie nr 16 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 12 sierpnia 2016 r.

informuję, o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji ostatecznej nr 3/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30 maja 2016 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie budynku głównego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „OMEGA" wraz z budową budynku gospodarczego na działce o nr...

Obwieszczenie nr 15/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany decyzji ostatecznej nr 3/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30 maja 2016 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie budynku głównego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „OMEGA” wraz z budową budynku gospodarczego na...

Obwieszczenie nr 14/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 134, 136/2, 136/4, 136/5, 263/1, 264/3, 265, 266, 2267, obręb...

Obwieszczenie nr 13/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej oraz rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 382/12, obręb Pozezdrze, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 12/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie budynku głównego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „OMEGA" wraz z budową budynku gospodarczego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1, obręb Stręgielek, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 11/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 maja 2016 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15 kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 134,...

Obwieszczenie nr 10/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 4 maja 2016 r.

Obwieszczenie nr 10/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 4 maja 2016 r. o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie budynku głównego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego "OMEGA" wraz z budową budynku gospodarczego...

Obwieszczenie nr 9/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie nr 9/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 26 kwietnia 2016 r. o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej oraz rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr...