Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 27/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 13 sierpnia 2018 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie nr 26/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ewidencyjnym 20/27, 20/42 w obrębie Stręgielek, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 25/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15kV i nN 0,4 kV, słupa energetycznego sN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działce o nr ewidencyjnym 20/5, 85/1, 217/4 w obrębie Stręgielek, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 24/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa linii kablowej nN na działkach oznaczonych nr ewid. 421, 128, 396/1, 189/11 w obrębie Pozezdrze, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 21/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów "PRZY LESIE" w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze.

Obwieszczenie nr 20/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15 kV, słupa energetycznego sN 15kV na działce o nr ew. 58, 63/5, 63/18, 63/22, 63/23, 67, 68/1, 68/2, 69, 92, 93, 94, 95, 96, 135, 207/5, 207/6 w obrębie Jakunówko, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 19/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 18/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa linii kablowej nn na działkach oznaczonych nr ewid. 20/27, 20/42 w obrębie Stręgielek, gm. Pozezdrze