Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 49/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 1 grudnia 2020 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ew. 254/46, 254/55, 254/58, 254/60 w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 48/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 3 listopada 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN-0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 254/55, 254/58, 254/60, 254/46, obręb Harsz, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 47/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 12 października 2020 r.

o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Ryś" w roku łowieckim 2020/2021

Obwieszczenie nr 46/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 października 2020 r.

o terminie polowań zbiorowych w WKŁ nr 129 "SOKÓŁ" w Giżycku w sezonie 2020/2021

Obwieszczenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie nr 45/2020 a dnia 6 opaździernika 2020 roku o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim " Mazury" w Węgorzewie w październiku i listopadzie 2020 roku.

Obwieszczenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 5 października 2020 roku o terminie polowań zbiorowych w Wojskowym Kole Łowieckim " ZBIK" w Węgorzewie w sezonie 2020/2021

Obwieszczenie nr 43/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 151/13, 151/21, 151/23, 151/24, 153/21, 153/30, 153/31 w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 42/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 2 października 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 41/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 64, 65/13, 66/3, 67, 70, 76 w obrębie Pieczarki, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 40/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 30/25, 30/27 w obrębie Kolonia Pozezdrze, gmina Pozezdrze