Obwieszczenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewid. 127/1 w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze

OBWIESZCZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 10 grudnia 2018 roku o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie nr 49/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 10 grudnia 2018 r. o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Mazury" w Węgorzewie w grudniu 2018 roku i styczniu 2019 roku.

OBWIESZCZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu WGR1001A) na działce oznaczonej nr 127/1, obręb Gębałka, gm. Pozezdrze

OBWIESZCZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii nN 0,4 kV, linii sN 15kV, stacji transformatorowej sN/nN, złącz kablowo-pomiarowych oraz przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 151/5, 151/6, 151/13, 151/16, 151/18, 151/19, 151/20, 151/24, 153/3, 153/4,...

OBWIESZCZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 19 listopada 2018 roku o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie nr 46/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 19 listopada o terminie polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE

Obwieszczenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 16 listopada 2018 r w sprawie wyłożenia do publiczbnego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzęnnego terenów "Sosnowy Zakątek" położonych w obrębie Kuty, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 44/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 października 2018 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego nabudowie linii nN 0,4 kV, linii sN 15kV, stacji transformatorowej sN/nN, złącz kablowo-pomiarowych oraz przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 151/5, 151/6, 151/13, 151/16, 151/18, 151/19,...

Obwieszczenie nr 43/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 33, 34/5 w obrębie Kolonia Pozezdrze, gmina Pozezdrze

OBWIESZCZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 17 października 2018 r.

Obwieszczenie nr 41/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 października o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim " CYRANKA" w sezonie łowieckim 2018/2019