Obwieszczenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 14/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30 listopada 2017 r.

Obwieszczebue nr 14/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30 listopada 2017 r. o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr ewid. 311/1, 2236/3 w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 13/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 16 listopada 2017 r.

Obwieszczenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 16 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Obwieszczenie nr 12/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 13 listopada 2017 r.

Obwieszczenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 311/1, 2236/3 w obrębie Harsz, gm. Pozezdrze.

Obwieszczenie nr 11/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 6 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa" w zakresie projektowanych Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz ścieżek rowerowych biegnących poza działką drogową na terenie oznaczonym...

Obwieszczenie nr 8/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 21 września 2017 r.

Obwieszczenie nr 8/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 21 września 2017 r. o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie „Mazurskiej Pętli Rowerowej” w zakresie budowy miejsc obsługi rowerzystó

Obwieszczenie nr 7/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Obwieszczenie nr 7/17 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa" w zakresie projektowanych Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz ścieżek rowerowych biegnących poza działką drogową na terenie oznaczonym...

Obwieszczenie nr 6/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 maja 2017 r.

Obwieszczenie nr 6/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 maja 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie nr 5/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 24 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003