Obwieszczenia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie 16/2015

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2015 r. o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN,linii napowietrznej sN, dwóch słupów linii napowietrznej sN, słupowej stacji transformatorowej, złącza kablowo-...