Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu w ramach regrantingu w 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pozezdrze

 

Na podstawie art.11 i art. 13 oraz art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 450 ze zm.), Wójt Gminy Pozezdrze: ogłasza otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2019r. na realizację w formie wsparcia zadania Gminy Pozezdrze z zakresu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2019 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 451
06 marca 2019 13:55 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [rozporzadzenie_ze_wzorami_wnioskow_i_umow.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 13:55 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_konkursie_regranting.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 13:54 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)