Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Pozezdrze

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.), WÓJT GMINY POZEZDRZE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2019 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 461
06 marca 2019 13:53 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [rozporzadzenie_ze_wzorami_wnioskow_i_umow.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 13:52 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_otwartym_konkursie_na_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 13:51 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)