Konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 r.

Pozezdrze, 20 czerwca 2018r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. 2018 poz. 450) Wójt Gminy Pozezdrze podaje do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 r.  ogłoszonego  28.05.2018 r., a zamkniętego  19.06.2018 r.  

Wykaz ofert na realizację zadań w zakresie :

  1. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – złożono 1 ofertę

     

Lp.

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji w zł.

Przyznana kwota dotacji w zł.

1.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny w Gołdapi

Wybór Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu 2018 r.

2.000,00

2.000,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji

2.000,00

2.000,00

 

Kwota zaplanowanych środków  2.000,00

 

 

 

Wójt Gminy Pozezdrze

 /~/ mgr Bohdan Mohyła

 

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Wierzchowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2018 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 521
20 czerwca 2018 14:48 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)