Konkursy

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W SPRAWIE WYBORU OPERATORA KONKURSU NA DOTACJĘ W RAMACH REGRANTINGU w 2018R.

Pozezdrze, dnia 28 maja 2018r.

 

OR.524.2.2018.SE

 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W SPRAWIE WYBORU OPERATORA KONKURSU NA DOTACJĘ W RAMACH REGRANTINGU w 2018R.

 

            Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450),  Wójt Gminy Pozezdrze unieważnia konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Wójta nr 70/18 z dnia 9 maja 2018 roku, z powodu publikacji ogłoszenia w sposób niezgodny z treścią §4 ww. Zarządzenia.

 

Wójt Gminy Pozezdrze

/-/ mgr Bohdan Mohyła

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Wierzchowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2018 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 482
28 maja 2018 14:42 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2018 14:38 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2018 14:35 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)