Konkursy

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru operatora konkursu na dotację w ramach regrantingu w 2018 r.

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450),  Wójt Gminy Pozezdrze unieważnia konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 roku, ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2018 roku, a zamkniętego 4 maja 2018 roku, ponieważ w ww. terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Wierzchowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2018 16:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 559
08 maja 2018 16:25 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [skmbt_c28018050815130.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2018 16:24 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)