Konkursy

ZARZĄDZENIE NR 104/17 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłasza się trzeci  otwarty  konkurs ofert na realizację  zadań publicznych  Gminy Pozezdrze w 2017 roku w zakresie:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

1) Zadanie 1 - organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci i młodzieży,
2) Zadanie 2 - zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2017 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 662
07 września 2017 14:38 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [zal_3_umowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2017 14:38 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2017 14:38 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [wzor_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)