Konkursy

Zarządzenie nr 36/17 Wójta Gminy Pozezdrze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłasza się otwarty  konkurs ofert na realizację  zadań publicznych  Gminy Pozezdrze w 2017 roku w zakresie:
1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców  Gminy Pozezdrze.
2) Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego |
Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.
3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
a) organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci i młodzieży,
b) zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2017 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 677
20 kwietnia 2017 13:25 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2017 13:22 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [zal_3_umowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2017 13:22 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)