Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2017 r.

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2017 r. na realizację w formie wsparcia zadania Gminy Pozezdrze z zakresu:

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2017 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 745
20 marca 2017 12:55 (Krzysztof Dłuski) - Opublikowanie dokumentu.
20 marca 2017 12:54 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie zdjęcia [134109ludzikogloszenie.jpg] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 marca 2017 12:51 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [wzor_umowy_regranting.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)