Konkursy

Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadań publicznych w Gminie Pozezdrze na rok 2017

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2017 roku w zakresie:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze.

2) Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.

3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
a) zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży,
b) organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci i młodzieży,
c) zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2017 22:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 541
20 marca 2017 12:54 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie zdjęcia [134109ludzikogloszenie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2017 22:55 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [3439_informacje_dotyczace_sposobu_wypelniania_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2017 22:55 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [zal_3_umowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)