Konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2016 r.

                                                                                                        Pozezdrze, 25 marca 2016 r.

 

Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. 2016 poz. 239) Wójt Gminy Pozezdrze podaje do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2016 r. ogłoszonego  25.02.2016 r., a zamkniętego  18.03.2016 r.   

Wykaz ofert na realizację zadań w zakresie :

  1. 1.    Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Zadanie 1 Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Lp.

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

w zł.

1.

Ludowy Klub Sportowy „Amators” Pozezdrze

Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży

6.000,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji

6.000,00

 

Zadanie 2 Organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci i młodzieży

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

w zł.

1.

Stowarzyszenie „Mazurski Zakątek” w Pozezdrzu

Organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci i młodzieży 

tytuł: „Czas wolny mamy – pomysłów szukamy”

3.000,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji

3.000,00

 

Zadanie 3 Zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno -  kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży

    Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

w zł.

1.

Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich „Dziewczyny znad Sapiny ” w Pozezdrzu

Zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno -  kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży tytuł: „Zmieniam nałóg na pozytywne pasje ...”

3.000,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji

3.000,00

                

Wykaz ofert na realizację zadań w zakresie :

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

w zł.

1.

Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich „Dziewczyny znad Sapiny ” w Pozezdrzu

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną. Tytuł : „Warsztaty kreacji osobistej- ciało, głos, ruch, przestrzeń ”

700,00

2.

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski w Giżycku

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną. Tytuł:  „Święto Dziecięcej Twórczości – 2016 „

300,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji

1.000,00

                   

Wykaz ofert na realizację zadania w zakresie :

  1. 3.    Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

      Lp

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

w zł.

1.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny w Gołdapi

„Konkurs grantowy – Działaj Lokalnie IX - 2016 ”

2.000,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji

2.000,00

                       

Wójt Gminy Pozezdrze

 /~/  mgr Bohdan Mohyła

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25-03-2016
Dokument wytworzony przez: Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2016 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Piotrowska
Ilość wyświetleń: 1034
25 marca 2016 11:11 (Krystyna Piotrowska) - Dodanie załącznika [informacja_o_rozstrzygnieciu_konkursu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 marca 2016 11:09 (Krystyna Piotrowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)