Konkursy (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu w ramach regrantingu w 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pozezdrze Na podstawie art.11 i art. 13 oraz art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 450 ze zm.), Wójt Gminy Pozezdrze: ogłasza otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2019r....

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Pozezdrze Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.), WÓJT GMINY POZEZDRZE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe...