Konkursy (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 r.

Pozezdrze, 20 czerwca 2018r. Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 r. Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. 2018 poz. 450) Wójt Gminy Pozezdrze podaje do publicz

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W SPRAWIE WYBORU OPERATORA KONKURSU NA DOTACJĘ W RAMACH REGRANTINGU w 2018R.

Pozezdrze, dnia 28 maja 2018r. OR.524.2.2018.SE INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W SPRAWIE WYBORU OPERATORA KONKURSU NA DOTACJĘ W RAMACH REGRANTINGU w 2018R. Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru operatora konkursu na dotację w ramach regrantingu w 2018 r.

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450), Wójt Gminy Pozezdrze unieważnia konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 roku, ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2018 roku, a zamkniętego 4 maja...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sprawie Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018

Ogłasza się otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 r. na realizację w formie wsparcia zadania Gminy Pozezdrze z zakresu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności...

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w roku 2018

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2018 roku w zakresie: 1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze. 2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wspieranie...