Konkursy (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 104/17 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłasza się trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2017 roku w zakresie: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 1) Zadanie 1 - organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci i młodzieży, 2) Zadanie 2 - zorganizowanie...

Zarządzenie nr 36/17 Wójta Gminy Pozezdrze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2017 roku w zakresie: 1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze. 2) Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | Wspieranie amatorskiego ruchu...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2017 r.

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2017 r. na realizację w formie wsparcia zadania Gminy Pozezdrze z zakresu: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a...

Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadań publicznych w Gminie Pozezdrze na rok 2017

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2017 roku w zakresie: 1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze. 2) Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wspieranie...