Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2020 r

Pozezdrze, 30 kwietnia 2020r. Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2020 r. Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z poźn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze podaje do publicznej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu w ramach regrantingu w 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pozezdrze Na podstawie art.11 i art. 13 oraz art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 450 ze zm.), Wójt Gminy Pozezdrze: ogłasza otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2019r....