Informacja o stanie mienia komunalnego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pozezdrze w roku 2015

Wykaz ogólnej powierzchni nieruchomości gminnych wg obrębów geodezyjnych (grunty + drogi). Wykaz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste. Wykaz nieruchomości gminnych będących aktualnie w dzierżawie. Wykaz nieruchomości aktualnie oddanych w trwały zarząd, użyczenie i najem. Wykaz nieruchomości przeznaczonych...