Fundusz Sołecki

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zestawienie wniosków sołectw Gminy Pozezdrze na fundusz sołecki w 2016 r.

Lp. Nazwa sołectwa Zakres planowanych zadań Kwota zł.

Rozliczenie funduszu sołeckiego, realizowanego w Gminie Pozezdrze w 2015 r.

Lp. Nazwa sołectwa Przeznaczenie funduszu sołeckiego Plan 2015 r. zł. Wykonanie 2015 r. zł. 1.