Ogłoszenia o naborze

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na stanowisko SEKRETARZ SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu ogłasza nabór na stanowisko SEKRETARZ SZKOŁY. 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, c) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Pozezdrze, dnia 26 luty 2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pozezdrzu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny 1.Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu ul....

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, inwestycji funduszy europoejskich

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH W REFERACIE ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU WÓJT GMINY POZEZDRZE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWES

Ogłoszenie o II naborze na stanowisko ds. zarządzania drogami i gospodarki komunalnej

OGŁOSZENIE O II NABORZE NA STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA DROGAMI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W REFERACIE ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU WÓJT GMINY POZEZDRZE OGŁASZA II NABÓR NA STANOWISKO NA STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA DROGAMI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Pozezdrzu,...

Nabór na stanowisko referenta GOPS w Pozezdrzu

Nabór na stanowisko referenta KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POZEZDRZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA 1. Przedmiot naboru: • stanowisko: referent • liczba stanowisk: 1 • miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony,...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zarządzania drogami i gospodarki komunalnej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA DROGAMI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W REFERACIE ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU WÓJT GMINY POZEZDRZE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO NA STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA DROGAMI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Ogłoszenie i naborze na stanowisko kierownika referatu rozwoju gminy i przedsięwzięć publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU WÓJT GMINY POZEZDRZE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH

Nabór na stanowisko referenta

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POZEZDRZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA 1. Przedmiot naboru: stanowisko: referent liczba stanowis

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w GOPS Pozezdrze

OGŁOSZENIE O NABORZE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze : pracownik socjalny 1.Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze. 2.Stanowisko pracy:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY POZEZDRZE

Pozezdrze, 8 sierpnia 2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY POZEZDRZE WÓJT GMINY POZEZDRZE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POZEZDRZU