Ogłoszenia o naborze

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie i naborze na stanowisko kierownika referatu rozwoju gminy i przedsięwzięć publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU WÓJT GMINY POZEZDRZE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH

Nabór na stanowisko referenta

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POZEZDRZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA 1. Przedmiot naboru: stanowisko: referent liczba stanowis

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w GOPS Pozezdrze

OGŁOSZENIE O NABORZE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze : pracownik socjalny 1.Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze. 2.Stanowisko pracy:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY POZEZDRZE

Pozezdrze, 8 sierpnia 2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY POZEZDRZE WÓJT GMINY POZEZDRZE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POZEZDRZU

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kadr i oświaty

WÓJT GMINY POZEZDRZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze 2. Określenie stanowiska: podinspektor ds. kadr i oświaty 3. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjnych i archiwum

WÓJT GMINY POZEZDRZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze 2. Określenie stanowiska: podinspektor ds. organizacyjnych i archiwum 3. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY POZEZDRZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze 2. Określenie stanowiska: Inspektor ds. ochrony środowiska i inwestycji  

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku na stanowisko referenta został wybrany Pan Andrzej Modzelewski. Uzasadnienie: Pan Andrzej Modzelewski spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada kwalifikacje niezbędne na w/w stanowisku....

Nabór na stanowisko: referent

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POZEZDRZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA. 1. Przedmiot naboru: stanowisko: referent liczba stanowisk: 1 miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu podstawa zatrudnienia: um

Infromacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Wójt Gminy Pozezdrze informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu na stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych został wybrany: