Ogłoszenia o naborze (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Gmina Pozezdrze ogłasza nabór na stanowisko: Animatora Sportu

Ogłoszenie Gmina Pozezdrze ogłasza nabór na stanowisko: Animatora Sportu na obiekcie ORLIK 2012 zlokalizowanym w Pozezdrzu ul. Węgorzewska 5 w okresie od 1 marca 2020r. do 30 listopada 2020r. w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”. Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy:

Nabór na stanowisko SEKRETARZ SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu ogłasza nabór na stanowisko SEKRETARZ SZKOŁY. 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, c) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Pozezdrze, dnia 26 luty 2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pozezdrzu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny 1.Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu ul....

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, inwestycji funduszy europoejskich

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH W REFERACIE ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU WÓJT GMINY POZEZDRZE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWES