Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczania granic przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.