System Gospodarki Odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pozezdrze rok 2017

Harmonogram obejmuje obiór odpadów suchych, mokrych i zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jedno i wielo rodzinna) oraz niezamieszkałych (firmy i instytucje).

Na stronie internetowej Mazurskiego Związku Międzygminnego − Gospodarka Odpadami już są dostępne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok. 

Harmonogramy dla wszystkich gmin zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym − Gospodarka Odpadami: http://mzmgo.mazury.pl/gospodarka-odpadami/harmonogramy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2017 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 609
24 lutego 2017 07:54 (Krzysztof Dłuski) - Opublikowanie dokumentu.
24 lutego 2017 07:51 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 lutego 2017 14:58 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [pozezdrze_gmina_nieruchomosci_niezamieszkale_4_odbiory_w_mcu_zbiorka_ nieselektywna_selektywna.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)