System Gospodarki Odpadami

Ostatni rok dofinansowania usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2017 r.

Ostatni rok dofinansowania usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2017 r.


2017 to ostatni rok, kiedy możesz skorzystać z dotacji na usunięcie azbestu z dachu swojego domu, garażu, czy też budynku gospodarczego!


Złóż wniosek w Urzędzie Gminy do 03.03.2017 r. i wykorzystaj ostatnia szansę!

 

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Pozezdrze na lata 2013- 2032” przyjętego uchwałą nr XXX/156/13 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 24 października 2013 r.

W ramach projektu realizowane będą zadania: odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Pozezdrze dokona wyboru przedsiębiorcy, który wykona powyższe prace.  Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Gminę Pozezdrze dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu - 85% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 15% będzie zobowiązany ponieść właściciel nieruchomości.

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.  

 

Wnioski należy składać do 03 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Pozezdrze w Pozezdrzu,  ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Magdalena Jurgielewicz, telefonicznie pod nr 87 427 90 06 wew. 39 lub osobiście – pokój nr 20. Wnioski wraz z załącznikami do pobrania w załączniku, na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl w zakładce System Gospodarki Odpadami, na stronie www.pozezdrze.pl w zakładce Ogłoszenia, oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 20.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Jurgielewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2017 07:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 650
10 lutego 2017 07:36 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [7_tytul_prawny.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lutego 2017 07:35 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [6_oswiadczenie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lutego 2017 07:35 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [5_zgoda.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)