System Gospodarki Odpadami (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana systemu zbiórki odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018

Nowy sposób zbiórki odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pozezdrze rok 2017

Harmonogram obejmuje obiór odpadów suchych, mokrych i zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jedno i wielo rodzinna) oraz niezamieszkałych (firmy i instytucje). Na stronie internetowej Mazurskiego Związku Międzygminnego − Gospodarka Odpadami już są dostępne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017...

Ostatni rok dofinansowania usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2017 r.

Ostatni rok dofinansowania usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2017 r. 2017 to ostatni rok, kiedy możesz skorzystać z dotacji na usunięcie azbestu z dachu swojego domu, garażu, czy też budynku gospodarczego!