System Gospodarki Odpadami (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbeztu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2016 r.

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pozezdrze na lata 2013-2032".

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pozezdrze rok 2016

Harmonogram obejmuje obiór odpadów suchych, mokrych i zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jedno i wielo rodzinna) oraz niezamieszkałych (firmy i instytucje).