Wykaz działek na sprzedaż

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działki nr geod. 600-505 obręb Pozezdrze przy Sapinie

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 ze zm.) ogłasza co następuje:  z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do sprzedaży niżej wymienione niezabudowane działki gruntowe stanowiące własność Gminy Pozezdrze, położone w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, powiat  węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie.

Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości m2

Cena nieruchomości netto (zł.)

Oznaczenie

w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Obręb 9- Pozezdrze

działka nr geod.

 

600

2313

70.000,00

KW Nr OL2G/00011217/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT  -  projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej  wsi Pozezdrze  w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w  bliskim sąsiedztwie rzeki Sapiny przy drodze nieurządzonej dz. nr geod. 583. W niedalekiej odległości znajduje się  brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz  drzewami samosiejkami.  Kształt działki korzystny prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast ostatni odcinek dojazdu drogą nieurządzoną. Sieć wodno-kanalizacyjna biegnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sieć elektryczna w bliskim sąsiedztwie nieruchomości.

Obręb 9- Pozezdrze

działka nr geod.

 

601

2468

75.000,00

KW Nr OL2G/00011217/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT  -  projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej  wsi Pozezdrze  w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w  bliskim sąsiedztwie rzeki Sapiny przy drodze nieurządzonej dz. nr geod. 583. W niedalekiej odległości znajduje się  brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz  drzewami samosiejkami.  Kształt działki korzystny prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast ostatni odcinek dojazdu drogą nieurządzoną. Sieć wodno-kanalizacyjna biegnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sieć elektryczna w bliskim sąsiedztwie nieruchomości.

Obręb 9- Pozezdrze

działka nr geod.

 

602

3160

92.000,00

KW Nr OL2G/00011217/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT  -  projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej  wsi Pozezdrze  w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w  bliskim sąsiedztwie rzeki Sapiny przy drodze nieurządzonej dz. nr geod. 583. W niedalekiej odległości znajduje się  brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz  drzewami samosiejkami.  Kształt działki korzystny prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast ostatni odcinek dojazdu drogą nieurządzoną. Sieć wodno-kanalizacyjna biegnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sieć elektryczna w bliskim sąsiedztwie nieruchomości.

Obręb 9- Pozezdrze

działka nr geod.

 

603

2505

75.000,00

KW Nr OL2G/00011217/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT  -  projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej  wsi Pozezdrze  w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w  bliskim sąsiedztwie rzeki Sapiny przy drodze nieurządzonej dz. nr geod. 583. W niedalekiej odległości znajduje się  brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz  drzewami samosiejkami.  Kształt działki korzystny prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast ostatni odcinek dojazdu drogą nieurządzoną. Sieć wodno-kanalizacyjna biegnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sieć elektryczna w bliskim sąsiedztwie nieruchomości.

Obręb 9- Pozezdrze

działka nr geod.

604

2566

75.000,00

KW Nr OL2G/00011217/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT  -  projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej  wsi Pozezdrze  w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w  bliskim sąsiedztwie rzeki Sapiny przy drodze nieurządzonej dz. nr geod. 583. W niedalekiej odległości znajduje się  brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz  drzewami samosiejkami.  Kształt działki korzystny prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast ostatni odcinek dojazdu drogą nieurządzoną. Sieć wodno-kanalizacyjna biegnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sieć elektryczna w bliskim sąsiedztwie nieruchomości.

Obręb 9- Pozezdrze

działka nr geod.

605

2248

70.000,00

KW Nr OL2G/00011217/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT  -  projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej  wsi Pozezdrze  w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w  bliskim sąsiedztwie rzeki Sapiny przy drodze nieurządzonej dz. nr geod. 583. W niedalekiej odległości znajduje się  brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz  drzewami samosiejkami.  Kształt działki korzystny prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast ostatni odcinek dojazdu drogą nieurządzoną. Sieć wodno-kanalizacyjna biegnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sieć elektryczna w bliskim sąsiedztwie nieruchomości.

1. Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 106 ze zm.)  do ceny sprzedaży ww. działek zostanie doliczony obowiązujący  podatek  VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 06 listopada 2020 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość  powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061  r. ze zm.).

6.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  - pokój nr 13, tel.: 874279006 wew.46.

 Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.09.2020 r .
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2020 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 210
24 września 2020 11:43 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2020 11:42 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)