Przetargi

Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wyłudy

  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej znajdującej się w m. Wyłudy gmina Pozezdrze położonej na  działce o  nr ewid. 56, na odcinku o długości 568 m.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233140-2 – roboty drogowe

45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg

 

1)        W zakres prac budowlanych wchodzi:

a)      Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi,

b)      Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,

c)      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

d)      Wykonanie podbudowy zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego,

e)       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,

f)       umocowanie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków,

g)      utwardzenie poboczy.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a)       projekt wykonawczy – załącznik nr 8,

b)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr  9,

c)      przedmiar robót – załącznik nr 10.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.04.2020r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Markowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2020 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Markowska
Ilość wyświetleń: 470
13 maja 2020 13:51 (Anna Markowska) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2020 14:35 (Anna Markowska) - Dodanie załącznika [protokol__inform_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 maja 2020 14:22 (Anna Markowska) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)