Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pozezdrze”

 1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pozezdrze”
 2. Nomenklatura wg. CPV:

CPV 45000000 -7 roboty budowlane

CPV 45111200 - 0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

CPV 45453000 -7  roboty remontowe i renowacyjne,

CPV 45443000 - 4 roboty elewacyjne,

CPV 45310000 - 3 roboty instalacyjne elektryczne,

CPV 45330000 - 9 roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,

CPV 45333000 - 0 roboty instalacyjne gazowe,

CPV 45400000 - 1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

CPV 45421000 - 4 roboty w zakresie stolarki budowlanej.

 1. Zamówienie zostało  podzielone na dwie części:

 

 

Cześć I „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w miejscowości  Pozezdrze”

Prace remontowe będą obejmowały:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • Ocieplenie ścian przy gruncie,
 • Docieplenie stropodachu pełnego,
 • Remont kominów,
 • Remont orynnowania budynku,
 • Wymiana starych drzwi,
 • Modernizacja instalacji c.w.u.,
 • Budowa nowej instalacji rurowej c.o. –wymiana starych grzejników, wymiana istniejącego kotła na kocioł gazowy kondensacyjny,
 • Modernizacja instalacji oświetlenia oprawy LED,
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej – 4kW,
 • Wykonanie instalacji odgromowej,
 • Wykonanie instalacji gazowej.

Część II „Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2  w miejscowości  Pozezdrze”.

Prace remontowe będą obejmowały:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
 • Wymiana stolarki okiennej,
 • Wymiana starych drzwi,
 • Remont kominów,
 • Remont orynnowania budynku,
 • Remont dachu,
 • Modernizacja c.w.u.,
 • Budowa nowej instalacji rurowej c.o. – część szkolna, wymiana starych grzejników, wymiana istniejącego kotła na kocioł gazowy kondensacyjny,
 • Modernizacja instalacji oświetlenia oprawy LED,
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej – 4kW,
 • Wykonanie instalacji odgromowej,
 • Wykonanie instalacji gazowej.

            Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji dla danej części zamówienia.

            Załączone do siwz przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na dokumentacji projektowej.  Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji. W razie nieobjęcia przedmiarem wszystkich robót określonych w projekcie budowlanym, przedmiot zamówienia wyznacza projekt wykonawczy. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.07.2-019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1399
26 sierpnia 2019 11:15 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzielenie_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2019 12:29 (Monika Żywica) - Dodanie załącznika [sprostowanie_informacji_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2019 09:42 (Monika Żywica) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystnierjszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)