Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Przebudowa ulicy Słonecznej oraz części ulicy Wolności w m. Pozezdrze.”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
dla zamówienia o nazwie:
pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej oraz części ul. Wolności w m. Pozezdrze”

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.05.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Markowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2019 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 907
02 lipca 2019 11:40 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2019 11:48 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2019 09:29 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [sprostowanie_inform_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)