Przetargi

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo - socjalne działka 275/24 i 275/25 w Pozezdrzu

  1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń w budynku gospodarczym na pomieszczenia biurowe.
  2. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze na działkach nr geod. 275/24 i 275/25.
  3. Nomenklatura wg. CPV: 
  4. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania zawiera projekt wykonawczy stanowiący  załącznik Nr 7 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 8 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 9 do SIWZ

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.08.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2018 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 452
09 października 2018 08:48 Wojciech Kopczyński - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniou_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2018 12:58 Wojciech Kopczyński - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2018 13:25 Wojciech Kopczyński - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)