Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego".

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1579 ze zm.) dla zamówienia...

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego".

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1579 ze zm.) dla zamówienia...

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo - socjalne działka 275/24 i 275/25 w Pozezdrzu

Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń w budynku gospodarczym na pomieszczenia biurowe. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze na działkach nr geod. 275/24 i 275/25. Nomenklatura wg. CPV: Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania...

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo - socjalne działka 275/24 i 275/25 w Pozezdrzu

Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń w budynku gospodarczym na pomieszczenia biurowe. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze na działkach nr geod. 275/24 i 275/25. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania zawiera projekt...

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu".

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1578 z późn. zm.)