Komunikaty

Informacja o dofinansowaniu zabiegów sterylizacji

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż zgodnie z przyjętym „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2015 roku” uchwalonym uchwała nr V/23/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 r., Gmina Pozezdrze zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie zabiegów sterylizacji w ilości maksymalnie jedna suka i jedna kotka rocznie oraz usypianie ślepych miotów.
Pokrycie kosztów sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Pozezdrze.

Zabiegi wykonywane są w:
Lecznicy Weterynaryjnej,
ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko,
tel. 087 428 29 70.


Wnioski dostępne są w Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy
w Pozezdrzu, pok. nr 17 lub 13, w godzinach pracy urzędu.
Właściciel zwierzęcia po otrzymaniu skierowania we własnym zakresie kontaktuje się z lecznicą i ustala termin wykonania zabiegu.


Środki finansowe na realizację akcji są ograniczone.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Jurgielewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2015 07:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1685
08 listopada 2017 07:23 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 07:31 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 07:26 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)