Taryfy 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie dotyczące cen i opłat z tytułu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na okres 3 lat

Informujemy, że w dniu 2 września 2019r. decyzją BI.RZT.070.14.2019.KO Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie, zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na okres 3 lat.