Raport o stanie Gminy Pozezdrze

Raport o stanie Gminy Pozezdrze za rok 2019.

Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
 
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 
Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
 
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem odbędzie się w dniu 22 czerwca br. podczas sesji Rady Gminy Pozezdrze, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.
 
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Pozezdrze składa do Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
 
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do dnia 19 czerwca 2020r.) Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2020 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 192
01 czerwca 2020 14:23 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [zgloszenie__do_zabrania_glosu_w_debacie__nad_rapotrem_002_1.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2020 14:23 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [raport.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2020 14:23 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [strona_tytulowa_i_spis_tresci.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)