Raport o stanie Gminy Pozezdrze

RAPORT O STANIE GMINY POZEZDRZE ZA ROK 2018.

Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.


Debata nad raportem odbędzie się w dniu 27 maja br. podczas VII sesji Rady Gminy Pozezdrze, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.

 

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Pozezdrze składa do Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do dnia 25 maja 2019r.) Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2019 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 492
22 maja 2019 08:35 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [zgloszenie__do_zabrania_glosu_w_debacie__nad_rapotrem_002.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2019 08:34 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [raport.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2019 08:34 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [strona_i_spis_tresci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)