Raport o stanie Gminy Pozezdrze

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Raport o stanie Gminy Pozezdrze za rok 2019.

Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana...

RAPORT O STANIE GMINY POZEZDRZE ZA ROK 2018.

Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport,