Sprawozdania finansowe (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zestawienie zmian w Funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu za 2019 rok

Zestawienie zmian w Funduszu jednostki za 2019 rok Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu

Rachunek zysków i strat Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu za 2019 rok

Rachunek zysków i strat za 2019 rok szkoły Podstawowej w Pozezdrzu

Bilans za 2019 rok Szkoła Podstawowa

Bilans Szkoły Podstawowej za 2019 rok

Bilans jednostki budżetowej Gmina Pozezdrze za 2019 rok

Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok Gmina Pozezdrze

Informacja dodatkowa za 2019 rok Gmina Pozezdrze

Informacja dodatkowa za 2019 rok Gmina PozezdrZe

Zestawienie zmian w Funduszu jednostki Gmina Pozezdrze za 2019 rok

zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok Gmina Pozezdrze

Rachunek zysków i strat - Gmina Pozezdrze za 2019 rok

Rachunek zysków i strat za 2019 rok Gmina Pozezdrze

Bilans wykonania budżetu Gmina Pozezdrze za 2019 rok

Bilans wykonania budżetu Gmina Pozezdrze za 2019 rok

sprawozdania finansowe Urzędu Gminy za 2019 rok

Sprawozdania finansowe Urządu Gminy Pozezdrze za 2019 rok