Informacja

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Art. 18. 1.Kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej opracowują raz w roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2.Informacja,...